Antibiotika eller inte vid halsfluss?

Det finns flera fördelar med att inte ta antibiotika vid halsfluss. Du får ett naturligt skydd, du blir frisk lika fort och du bidrar inte till antibiotikaresistensen i samhället.


Antibiotika eller inte vid halsfluss?Så fort blir du frisk – med och utan antibiotika

Om du har en lindrig halsinfektion med feber och lite ont i halsen så kommer du inte bli friskare av antibiotika.

85 procent av alla som får en halsinfektion är friska efter en vecka. Oavsett om de fått antibiotika eller inte.

Fördelen med att undvika antibiotika

Du behöver inte antibiotika

Din kropp kan själv läka ut din halsinfektion. Det finns inte någon risk för att streptokocker kommer att leda till följdsjukdomar.

Starkare immunförsvar

Du får ett starkare immunförsvar som kan stå emot bättre nästa gång du träffar på streptokocker.

Du bidrar inte till antibiotikaresistens

Resistenta bakterier är bakterier som kan stå emot antibiotika.

Ju mer antibiotika som används desto fler resistenta bakterier. Detta eftersom bakterierna hela tiden utvecklas och lär sig hur de ska överleva antibiotikan.

På sikt kan detta bli ett samhällshot, och WHO varnar för en framtid där det inte finns några effektiva bakteriedödande mediciner.

Därför bör antibiotika skrivas ut med försiktighet. Speciellt vid sjukdomar som vår kropp själva kan läka ut.

Behandla istället så här vid halsfluss

  • Om det gör ont eller du har hög feber kan du ta smärtstillande och febernedsättande vid behov.
  • Att dricka varmt (te) och äta kallt (glass) samt ta halstabletter kan minska det onda i halsen. Du blir dock inte snabbare frisk av detta.
  • Vila, detta gör att du återhämtar dig snabbare.

När du kan ha nytta av antibiotika

Om du har svår halsfluss så kan du bli två och en halv dag fortare frisk om du äter antibiotika. Om du får halsfluss igen inom en månad kan även då antibiotika vara till nytta.