Orsaken till återkommande halsfluss hos barn hittad

Barn som drabbas av återkommande halsfluss har ett nedsatt immunförsvar och bär på ett genetiskt anlag som gör de mer känsliga för infektioner, visar en ny studie från La Jolla Institutet i USA.


Studierna visade att barnen hade färre B och T-celler i lymfkörtlarna, de celler som utvecklar antikroppar som bekämpar infektionen.

Vidare kunde forskarna konstatera att halsfluss även var vanligt förekommande inom barnens familjer, något som forskarna menar tyder på att det finns en ärftlig komponent.

Studien omfattade barn mellan 8 till 18 år som opererat bort sina halsmandlar på grund av återkommande halsfluss. Forskarna studerade den delen av lymfkörteln som producerar antikroppar, groddcentrumet, och mätte nivåerna av B och T-celler.

Forskarna gick även igenom barnens familjehistoria för att påvisa om halsfluss var vanligt förekommande inom familjen.

Shane Crotty, professor vid La Jolla Institutet i USA, menar att studien är den första som visar på att det finns både immunologiska och genetiska faktorer bakom återkommande halsfluss hos vissa barn. Samt att studien kan resultera i bättre vaccinationsstrategier.

– Att ha ett vaccin som tränar immunsystemet i förväg kan möjligen stimulera en skyddande immunrespons som förhindrar återkommande halsfluss, säger Shane i ett pressmeddelande.

Studien ”Recurrent Group A streptococcus tonsillitis is an immunosusceptibility disease involving antibody deficiency and aberrant T follicular helper cells” publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine.