Om redaktionen


Redaktör för sajten halsfluss.se är Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap. Dudi har tidigare arbetat som forskare i över 8.5 år på Karolinska Institutet. E-mail: dudi.warsito@healthcare.se

Tidigare medarbetare är utbildade journalister och biomedicinare. Skribent för artiklar är utmärkt längst ner under varje artikel.

För fakta-granskning av artiklar tar vi hjälp av specialister inom sjukvård, för närvarande AT-läkare Lovisa Wennerström. Vem som har fakta-granskat artiklar är indikerade längst ner under varje artikel.