Huskurer mot halsfluss

Det finns många huskurer mot halsfluss, men få som har stöd i vetenskapen. Läkaren Athena Adeli går igenom några huskurer som sägs råda bot på halsfluss.


Flera olika kurer

Halsfluss kan bero på både virus och bakterier. Liksom andra infektioner rekommenderas att man vilar och låter kroppens energi gå till immunförsvarets arbete mot infektionen. Kall eller varm dryck kan kännas lenande för halsen, liksom drycker med honung. Även sugtabletter med antiinflammatorisk effekt eller bedövande medel kan avhjälpa besvären, men det finns inget som tyder på att dessa medel förkortar förloppet eller behandlar själva infektionen. Likaså upplever många lindring av att skölja svalget med koksaltlösning, vilket i teorin skulle kunna medföra att mängden virus eller bakterier minskar och därför även en förkortad infektionstid, men detta är inte heller fastslaget.

Rökstopp rekommenderas alltid vid svalginfektioner.

Kinesiska mediciner

Det finns studier där man provat behandla med akupunktur, eller olika traditionella kinesiska mediciner, men det finns inte tillräckligt med studier av god kvalité för att kunna fastställa om det finns ett läkande samband. Endast en viss lindring av besvären har observerats, men det finns inga belägg för att det förkortar infektionstiden.

Lite stöd i vetenskapen

Många huskurer mot halsfluss finns beskrivna, men det är få som har stöd i vetenskapen. Honung har i vissa studier visat antiinflammatorisk effekt, men effekten är låg och inte helt fastställd. Vitlök är en annan huskur som är vida känd och liksom honungen antas den ha antiinflammatoriska effekter men forskningen har inte kunnat bekräfta denna hypotes. Vissa studier indikerar dock att mellan vitlök, ingefära, citron och honung är vitlök mest antimikrobiellt och att om man kombinerar de olika råvarorna har vitlök och citron tillsammans bäst påverkan, medan kombinationen citron och ingefära hade lägst. Det finns dock inga studier gjorda på människor med pågående sjukdom, så det är svårt att säga hur stor påverkan det egentligen har.

Chili är ett annat medel som ofta nämns. Det man vet är att chili har många antioxidanter och därför teoretiskt sett kan stärka immunförsvaret, men torde lämpa sig bättre som förebyggande av en infektion. Detta gäller även frukter och grönsaker rika på C-vitamin.

Det finns laboratoriestudier som visar att vid förekomsten av capsaicin, ämnet som finns i många chilifrukter, kan hämma att bakterier växer till sig i antal.