Artiklar

Orsaken till återkommande halsfluss hos barn hittad

Barn som drabbas av återkommande halsfluss har ett nedsatt immunförsvar och bär på ett genetiskt anlag som gör de mer känsliga för infektioner, visar en ny studie från La Jolla Institutet i USA.

Huskurer mot halsfluss

Det finns många huskurer mot halsfluss, men få som har stöd i vetenskapen. Läkaren Athena Adeli går igenom några huskurer som sägs råda bot på halsfluss.

Halsmandeloperation kan leda till långsiktiga hälsoproblem

Personer som fått sina halsmandlar och/eller näspolyper bortopererade under barndomen löper större risk att utveckla respiratoriska, allergiska och infektionssjukdomar, enligt en australiensisk observationsstudien.