Fakta

Test: Har du halsfluss?

Med detta enkla självtest kan du ta reda på om de symptom du upplever indikerar att du har halsfluss.

Symptom på halsfluss

Sök vård vid svårare symptom

Så länge smittar halsfluss

När kan mitt barn gå tillbaka till förskolan?

Halsfluss hos barn

Bäst behandling för ditt barn – och när ska du söka vård?

Behandla halsfluss

Besök en vårdcentral om det inte går över på några dagar

Halsmandeloperation

Vid återkommande halsfluss kan det bli aktuellt med en operation

Halsböld

En halsinfektion kan leda till halsböld

Körtelfeber

Virussjukdom som smittar via smittade slemhinnor

Scharlakansfeber

Scharlakansfeber orsakas av samma bakterie som halsfluss

Svinkoppor

Svinkoppor orsakas av samma bakterie som halsfluss

Streptokocker

Streptokocker är ett släkte bakterier som kan orsaka en mängd olika sjukdomar. Ofta när man pratar om streptokocker syftar man på halsfluss, scharlakansfeber eller svinkoppor.

Halsfluss och att vara gravid

Har man en misstänkt pågående steptokock-A-infektion nära inpå eller under förlossningen är det extra viktigt att kontakta vården för ställningstagande till behandling.

Så vet du om ditt halsont är förkylning eller halsfluss

Om du har ont i halsen samtidigt som du har hosta eller snuva så har du förmodligen drabbats av en förkylning, och inte av halsfluss.

Träna vid halsfluss?

När du inte kan träna, och varför

Antibiotika eller inte vid halsfluss?

Det finns flera fördelar med att inte ta antibiotika vid halsfluss. Du får ett naturligt skydd, du blir frisk lika fort och du bidrar inte till antibiotikaresistensen i samhället.