Halsfluss och att vara gravid

Har man en misstänkt pågående steptokock-A-infektion nära inpå eller under förlossningen är det extra viktigt att kontakta vården för ställningstagande till behandling.


Gravida bär på streptokocker

Halsfluss kan orsakas av både bakterier och virus. Den vanligaste bakterien vid halsfluss är streptokocker från Grupp A. Många personer, inklusive gravida, är bärare av dessa streptokocker i halsen utan att orsaka symtom. Att gravida får en streptokockorsakad halsfluss är ovanligt. Är man bärare så finns det dock en viss ökad risk för vissa särskilda infektioner efter förlossning, men med god handhygien och rutiner kan det undvikas.

Kontakta vården

Har man en misstänkt pågående steptokock-A-infektion (den vanligaste bakterien vid de tillfällen när halsfluss inte beror på virus) nära inpå eller under förlossningen är det extra viktigt att kontakta vården för ställningstagande till behandling. De flesta halsflusser är orsakade av virus och behandlas inte med antibiotika, men när man är gravid och det inte är långt kvar till förlossningen är det mycket viktigt att bli bedömd. Pågående infektion vid förlossning behandlas ofta, men bedömning för varje enskilt fall bör ske.