Halsmandeloperation kan leda till långsiktiga hälsoproblem

Personer som fått sina halsmandlar och/eller näspolyper bortopererade under barndomen löper större risk att utveckla respiratoriska, allergiska och infektionssjukdomar, enligt en australiensisk observationsstudien.


Studien observerade 1.2 miljoner danskar, födda mellan 1979-1999. Forskarna studerade deltagarnas nationella hälsoregister för att se hur många som fått sina halsmandlar och/eller näspolyper bortopererade under de nio första levnadsåren och om utvecklat några sjukdomar innan de fyllt 30 år.

Av de 1.2 miljoner danskar som studerades hade 17460 fått sina näspolyper bortopererade, 11830 hade genomgått en halsmandeloperation och 31377 hade fått både sina halsmandlar och näspolyper bortopererade. Resterande fungerade som kontrollgrupp.

Studien visade att hos gruppen som fått sina halsmandlar eller näspolyper bortopererade, var respiratoriska sjukdomar två till tre gånger vanligare. En något högre andel med allergiska och infektionssjukdomar kunde även observeras i denna grupp. Hos gruppen som genomgått båda operationerna, var infektionssjukdomar 17% vanligare.

Studien är den första i sitt slag och visar på att man måste överväga de långsiktliga konsekvenserna av en halsmandel och/eller näspolypoperation.