Nya coronviruset och covid-19

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19. Vanliga symtom är feber, torrhosta, halsont och andningsbesvär. I svåra fall drabbas man av lunginflammation och organsvikt. För de allra flesta går besvären över efter några dagar till ett par veckor, utan behandling.

Man tar sig på halsen.

Coronavirus kan ge halsont.


I december 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina. Viruset spreds snabbt vidare till resten av världen, inklusive Sverige, och klassades av Världshälsoorganisationen WHO som en pandemi i mars.

Viruset orsakar sjukdomen covid-19, som kan ge feber, torrhosta, halsont och andningsbesvär. Då detta är en ny sjukdom, är kunskaperna väldigt begränsade. Det finns i nuläget inget vaccin eller läkemedel mot viruset. Men den stora majoriteten utvecklar endast lindriga symtom och återhämtar sig utan att behöva sjukhusvård.

Symtom

Blir du smittad med det nya coronaviruset kan du utveckla symtom som påminner om förkylning och influensa. De allra flesta får lätta symtom som kanske inte alls är märkbara. En liten minoritet utvecklar svårare besvär som lunginflammation.

Följande symtom kan tyda på covid-19:

 • Feber
 • Torrhosta
 • Halsont
 • Snuva
 • Huvudvärk
 • Värk i muskler och leder
 • Trötthet
 • Lunginflammation

Feber och torrhosta är de vanligaste symtomen. Du kan också drabbas av, halsont, huvudvärk och värk i muskler och leder. Vissa mår illa och får av diarré. Trötthet förekommer också.

Personer över 70 år och personer med en underliggande sjukdom löper större risk att drabbas av svårare besvär och kan behöva uppsöka sjukvård.

Det tar mellan 2-14 dagar från smittotillfället att utveckla symtom. Vanligtvis 3-5 dagar.

Då ska du söka vård

De flesta som blir smittade får lindriga symtom och behöver inte söka vård eftersom besvären går över av sig själv. Det räcker med att du stannar hemma och vilar.

Skulle du plötsligt bli mycket sämre eller får andningsbesvär ska du genast kontakta vårdcentral eller en jouröppen mottagning. Ring alltid först. Besöker du en vårdmottagning finns det en risk att du smittar andra med viruset.

Är du osäker om du behöver vård eller behöver hjälp med att bedöma symtom ringer du 1177 för sjukvårdsrådgivning.

För allmänna frågor om covid-19 ringer du 113 13.

Så undviker du att bli smittad

God handhygien är väldigt viktigt. Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och varmt vatten. Har du inget vatten eller två kan du använda handsprit. Ta inte på ansiktet och ögonen om dina händer är smutsiga. Undvik nära kontakt med personer, speciellt om de är sjuka. Jobba hemma om du kan och gå endast ut om det är nödvändigt.

Är du sjuk ska du stanna hemma. Följer du dessa råd undviker du att bli smittad samtidigt som du minskar risken att smitta andra.

Personer över 70 år eller med en kronisk sjukdom bör i största möjliga mån hålla fysisk avstånd till andra människor. Be någon i din närhet att handla och hämta ut mediciner.

Riskgrupper och riskfaktorer

Om något av följande stämmer in på dig ökar risken för komplikationer:

 • Är äldre än 70 år.
 • Har en ksjukdom såsom högt blodtryck, hjärtsjukdom, lunsjukdom, diabetes och cancer.
 • Rökning
 • Nedsatt immunförsvar

Har du någon i din närhet som tillhör en riskgrupp bör du inte besöka personen för att skydda hen. Du kan hjälpa till med att handla mat och mediciner, men direkt kontakt bör undvikas.

Hur smittar coronavirus?

Viruset smittar via droppar som sprids vid nysningar och hostningar. Det är oklart om man kan bli smittad via föremål, så kallad indirekt kontaktsmitta. Forskare vet att nya coronaviruset kan överleva på fasta ytor upp till några dagar, men huruvida det fortfarande kan orsaka en infektion vet man inte.

Rengör ytor med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

Behandling av covid-19

Det finns inget vaccin eller läkemedel för att bota sjukdomen. Försök att ta fram vaccin pågår dock runt om i världen. Blir du sjuk ska du stanna hemma, vila, dricka mycket och använda receptfria febernedsättande läkemedel. Syftet är att lindra symtomen på samma sätt som vid förkylning, hosta och feber.

Blir du blir allvarligt sjuk läggs du in på sjukhus. Lunginflammation och organsvikt behandlas på en intensivvårdsavdelning med bland annat respirator för att hjälpa andningen.

Graviditet och amning

Kunskap om hur covid-19 påverkar graviditeten är ytterst liten. Det man vet idag är att det inte innebär någon särskild risk för den gravida eller fostret. Vilken förlossningsmetod du väljer påverkas inte. Du kan amma som vanligt eller ge utpumpad bröstmjölk. Var noga med hygienen för att inte sprida viruset till spädbarnet.